Rozmowa kierowana – Postać Św. Mikołaja – 6.12.2023

Poznaliśmy postać Świętego Mikołaja. Ze względu na przypisywane mu uczynki został pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom. Urodził się w Patarze na terenie obecnej Turcji. Był biskupem, człowiekiem dobrym, pobożnym i miłosiernym. Jego atrybutami jest anioł z Mitrą, trzy złote kule na księdze i pastorał. Obchodzenie dnia Świętego Mikołaja ma na celu niesienie radości innym. Dlatego 6 grudnia myślimy o tym, że by zrobić coś dobrego dla drugiej osoby.