Pracujemy z naszymi książkami – 25.01.2024

IMG_8243Rysowaliśmy linie między kropkami według podanego wzoru. Następnie układaliśmy hasła składające się z pierwszych sylab i głosek nazw obrazków. Na koniec rysowaliśmy obrazki ilustrujące powstałe hasła.