Gimnastyka poranna – 26.01.2024

IMG_8257Rozpoczęliśmy od zabawy pt. „Taniec w kole” – dziewczynki trzymając się za rączki stały w kole wewnętrznym, a reszta z nas w kole zewnętrznym. Poruszaliśmy się w rytm melodii w przeciwnych kierunkach, a na pojedynczy dźwięk trójkąta wewnętrzne kółko zatrzymywało się. Gdy trójkąt zagrał dwukrotnie zewnętrzne koło stało, a wewnętrzne kręciło się. Tak ćwiczyliśmy koncentrację słuchową na podany dźwięk. Następnie przeszliśmy do zabawy pt. „Świecznik” – poruszaliśmy się po sali, a gdy słyszeliśmy dźwięk tamburynu stojąc naprzeciw siebie tworzyliśmy świecę.