Wykonujemy zadania w kartach pracy – 06.02.2024

IMG_9094Dopasowywaliśmy nalepki ze zwierzętami do odpowiednich rzędów obrazków. Łączyliśmy liniami zwierzęta tego samego gatunku. Na koniec wyklaskiwaliśmy sylaby w nazwach zwierząt.