Rozwiązujemy zadania w kartach pracy – 07.02.2024

IMG_9265Rysowaliśmy szlaczki, po śladzie łódź podwodną oraz literę „w”. Dzieliliśmy nazwy obrazków na głoski i korowaliśmy przedmioty zaczynające się na „w”. Czytaliśmy tekst z nowo poznanych liter. Następnie układaliśmy na kartach ze wzorem talerzy kamienie tak, by na każdym było po ich 10. Na koniec naklejaliśmy nalepki zgodnie z kodem.