Praca plastyczna pt. „Półkule ziemi” – 12.02.2024

image_123927839Kolorowaliśmy farbami planetę Ziemię widoczną z kosmosu – lądy miały kolor zielony lub żółty, a morza przybrały niebieski odcień.