Wypełniamy karty pracy – 08.04.2024

IMG_1603Wyszukiwaliśmy różnice między obrazkami, zaznaczaliśmy je nalepkami na górnym obrazku. Podawaliśmy nazwy przedstawionych mieszkańców łąki jakim jest bocian, motyl, mrówka, zając, biedronka, ślimak czy pszczoła.