Poznajemy miasta Podkarpacia – 8.05.2023

20230508_093843Rozpoznawaliśmy i nazywaliśmy różne miasta leżące w naszym kraju, ale skoncentrowaliśmy się na naszym województwie. Prowadziliśmy rozmowy na temat miejsc, w których mieszkamy oraz do którego miasta w Polsce chcielibyśmy pojechać. Dzieliliśmy nazwy miejscowości na sylaby różnicując pierwsze i ostatnie głoski. Wypowiadaliśmy nazwy miejscowości z różnym natężeniem głosu, intonacją i w różnym tempie. Wskazywaliśmy również różnice między miastem, a wsią.